Strona Główna

OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI BDSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POLANICY-ZDRÓJ

Zarząd Spółki: BDSF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polanicy-Zdrój, ul. Bystrzycka 34A, 57-320 Polanica-Zdrój, NIP 8831855659, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000481218, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 535 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, że w dniu 31 lipca 2017 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Podziału spółki BDSF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu poprzez przeniesienie części majątku BDSF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę RMSF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

W załączeniu Plan podziału w formacie pdf do pobrania tutaj.

BDSF sp. z o.o.  57-320, Polanica Zdrój, ul.Bystrzycka 34a, Prezes Władysław Jamroży, adres mailowy: wlajam@tlen.pl